Certyfikaty

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty i atesty, które potwierdzają bezpieczeństwo ich użytkowania.

bezpieczne place zabaw

Co określają certyfikaty?

Płyty SBR oraz EPDM, a także wszelkie akcesoria wykonane z tego samego materiału, muszą być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zapewniać ochronę przed urazami czy uczuleniami. Certyfikaty i atesty potwierdzają:

  • odporność mechaniczną i termiczną,
  • właściwości antypoślizgowe,
  • spełnienie warunków higienicznych,
  • amortyzację upadków,
  • spełnienie warunków dotyczących bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw,
  • spełnienie wymogów dotyczących wysokości, z jakich upadek będzie odpowiednio amortyzowany przez nawierzchnię.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

certyfikat

Certyfikat HIC 1.0 ÷ 2.2m

Potwierdza bezpieczeństwo stosowania.

certyfikat

Atest PZH

Potwierdza spełnienie wymogów higienicznych.

certyfikat

Norma unijna PN-EN 1177

Potwierdza bezpieczeństwo stosowania.

płyty SBR

Czy atest PZH potwierdza, że dany plac zabaw jest bezpieczny pod względem higienicznym?

Atest i świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zostaje przyznany wyrobom, które spełniają wymogi zabezpieczające zdrowie ludzkie i środowisko przed szkodliwym działaniem substancji zawartych w danym produkcie. Uzyskanie atestu jest obligatoryjne i potwierdza bezpieczeństwo pod względem higienicznym.

Jak sprawdzana jest nawierzchnia placu zabaw?

Parametry nawierzchni sprawdzane są poprzez użycie specjalistycznego sprzętu. Kontrola ta musi odbywać się regularnie.

O czym świadczy certyfikat bezpiecznego upadku HIC?

Certyfikat bezpiecznego upadku HIC (Head Injury Criterion) świadczy o krytycznej wysokości upadku i określa moment, w którym upadek nie spowoduje obrażeń ciała.

Czy certyfikatem objęte są wszystkie produkty wykonane z granulatu SBR i EPDM?

Tak, wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Flexizone objęte są wymienionymi certyfikatami oraz spełniają wymagane normy.

Kiedy plac zabaw jest bezpieczny w 100%?

Plac zabaw bezpieczny jest wtedy, kiedy oprócz posiadania wszystkich certyfikatów dotyczących zarówno nawierzchni, jak i urządzeń, jest regularnie kontrolowany. Warto również upewnić się, czy właściciel placu wdrożył System Kontroli Placu lub Sali Zabaw, a wszystkie urządzenia posiadają Deklaracje Zgodności.

Zapewnij sobie bezpieczeństwo na lata.