Certyfikaty i atesty naszych produktów – firma Flexizone

Certyfikaty i atesty świadczą o najwyższej jakości naszych produktów!

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty i atesty, które potwierdzają bezpieczeństwo ich użytkowania.

bezpieczne place zabaw

Co określają certyfikaty?

Certyfikaty określają jasno, że wszystkie nasze produkty:

 • bezpieczne nawierzchnie na place zabaw (płyty SBR oraz EPDM, bezpieczne obrzeża gumowe, elastyczne nakładki gumowe na obrzeża betonowe, odboje narożnikowe (winkle gumowe), rampy najazdowe na krawężniki, nawierzchnie gumowe na tarasy i balkony),
 • nawierzchnie sportowe na boiska wielofunkcyjne (kostki gumowe), stabilizowane płyty sportowe,
 • nawierzchnie na siłownie w tym: puzzle, gumowe maty trudnopalne Cfl-s1 do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
 • antypoślizgowe nawierzchnie o właściwościach antygrzybicznych i antypleśniowych do stosowania na basenach i waterparkach,
 • stabilizowane płyty pod baseny ogrodowe
 • nawierzchnie z elastycznej kostki typu behaton do stosowania jako nawierzchnie do ujeżdżalni, korytarze w stajni oraz na karuzele i padoki dla koni są

wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zapewniają ochronę przed urazami czy uczuleniami.

Certyfikaty i atesty potwierdzają:

 • odporność mechaniczną i termiczną
 • właściwości antypoślizgowe
 • spełnienie warunków higienicznych
 • amortyzację upadków
 • spełnienie warunków dotyczących bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw
 • spełnienie wymogów dotyczących wysokości z jakich upadek będzie odpowiednio amortyzowany przez nawierzchnię.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Certyfikat HIC 1.0 ÷ 3.0m

Zgodność wyrobu z norma EN 1177:2019

certyfikat

Atest PZH

Wyrób zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa

BS 7188

Zgodność z normą BS 7188. Bezpieczne wyroby stosowane na placach zabaw

CERTYFIKAT TUV

Wyrób produkowany wg zatwierdzonych procedur

płyty SBR

Atest i świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zostaje przyznane wyrobom, które spełniają wymogi zabezpieczające zdrowie ludzkie i środowisko przed szkodliwym działaniem substancji zawartych w danym produkcie. Uzyskanie atestu jest obligatoryjne i potwierdza bezpieczeństwo pod względem higienicznym.

Parametry nawierzchni sprawdzane są poprzez użycie specjalistycznego sprzętu. Kontrola ta musi odbywać się regularnie gdyż tylko wtedy będzie miarodajna a wyprodukowane rozwiązania pozwolą zapewnić dzieciom bezpieczne place zabaw.

Certyfikat bezpiecznego upadku HIC (Head Injury Criterion) świadczy o krytycznej wysokości upadku i określa moment w którym upadek nie spowoduje obrażeń ciała.

Tak, wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Flexizone objęte są wymienionymi certyfikatami oraz spełniają wymagane normy.

Bezpieczne place zabaw to takie, które posiadają wszystkie certyfikaty dotyczące nawierzchni i urządzeń oraz są regularnie kontrolowane. Warto upewnić się czy właściciel placu wdrożył System Kontroli Placu lub Sali Zabaw a wszystkie urządzenia posiadają Deklaracje Zgodności.
Produkujemy bezpieczne nawierzchnie najwyższej klasy– plac zabaw nigdy nie był
tak bezpieczny