Dotacje z UE dla Flexizone producenta bezpiecznych nawierzchni
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-12-0115/20-00
 
Tytuł projektu:
 
Realizacja programu promocji dla branży budowy i wykańczania budowli przez firmę ELS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 
Opis projektu:
 
Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy ELS poprzez prezentację oferty firmy w zakresie Bezpiecznych Nawierzchni FLEXIZONE na nowych rynkach zagranicznych w szczególności na rynkach perspektywicznych: Rosja i Stany Zjednoczone oraz wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy za granicą. Realizacja projektu polega na udziale w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach a także na promocji firmy na rynkach zagranicznych oraz w internecie. Rezultaty projektu tj. przychody, zdobyte kontakty biznesowe oraz uzyskane kontrakty międzynarodowe będą wykorzystywane do dalszego rozwoju działalności gospodarczej w szczególności rozwoju produktów oraz pozyskania kolejnych rynków zagranicznych i kolejnych kontraktów międzynarodowych.
 
Całkowita wartość projektu:   528 900.00 PLN
 
Wartość kosztów kwalifikowalnych:  528 900.00 PLN
 
Wartość dofinansowania:  396 675.00 PLN