Dotacje z UE dla Flexizone producenta bezpiecznych nawierzchni

Dotacje z UE dla Firmy Flexizone

W związku z zawartą w dniu 26 czerwca 2018 r. umową pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, a spółką ELS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, spółka ELS realizuje projekt pt. „Wejście na rynki zagraniczne firmy ELS Poland Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. projektu, który realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r., Spółka ELS zamierza zrealizować następujące cele:

  • zwiększyć nominał sprzedaży;
  • nawiązać trwałą współpracę z zagranicznymi Klientami;
  • sprzedaż nawierzchni bezpiecznych w Niemczech do 12 m-cy licząc od zakończenia realizacji projektu.

Osiągnięcie ww. celów możliwa będzie dzięki uczestnictwie w międzynarodowych imprezach targowych, zarówno na terenie Polski jak i Niemiec. Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu, spółka zamierza zdobyć dodatkowe certyfikaty.
Łączna wartość projektu wynosi 289.518,20zł, natomiast łączna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 128.339,30zł.

Dzięki wsparciu Naszego projektu z Funduszy Europejskich, możliwym stało się wyeksponowanie naszych produktów, na tak znamienitych międzynarodowych imprezach jak targi w Nurymberdze, Monachium oraz Kolonii.

małopolska o przedsiębiorcach[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]