Płyty gumowe na place zabaw

Przeprowadzenie szeregu wielokierunkowych badań zaowocowały opracowaniem i ZASTRZEŻENIEM W URZĘDZIE PATENTOWYM kształtów płyt gumowych FLEXIZONE przeznaczonych na zewnętrzne place i strefy zabaw, charakteryzujących się wysokimi właściwościami amortyzującymi.

Elastyczna płyta gumowa

Produkowane są wg zatwierdzonych procedur, pod rygorystyczną kontrolą jakości TÜV. Dodatkowo każda wyprodukowana partia zostaje poddana badaniom we własnym laboratorium pod kątem amortyzacji i współczynnika Gmax, dzięki czemu wyroby otrzymują certyfikat z gwarantowanym współczynnikiem HIC zgodnym z najnowszą norma PN-EN 1177:2019.

Jednolite płyty gumowe

Wybarwione są w całej strukturze (jednobarwne) dzięki czemu ich struktura jest jednakowa w całym przekroju. Stabilizacja ta zapobiega przed efektem łódkowania i wywijania się narożników płyt.

Jednokierunkowy sposób łączenia nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych FLEXIzone na place zabaw zwiększa ich stabilność, jednocześnie przyspiesza sposób montażu.

Płyty Gumowe FLEXIZONE odporne na promienie UV

Szereg przeprowadzonych modyfikacji i badań starzeniowych doprowadziły do uzyskania produktu odpornego na promieniowanie UV.

W przypadku montażu elastycznych płyt gumowych FLEXIZONE na istniejących posadzkach zaleca się stosowanie płyt skośnych i narożnych – tzw. podjazdy. W przypadku montażu na podbudowie z kruszywa–należy stosować OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI GUMOWE.  Do zabezpieczenia betonowych elementów w tym piaskownic, murków, palisad, stopni, naroży budynków, zaleca się stosowanie BEZPIECZNYCH NAROŻNIKÓW GUMOWYCH.

Płyty gumowe na place zabaw FLEXIZONE można urozmaicić o elementy SENSORYCZNE PŁASKIE 2D takie jak cyfry (gra w klasy), alfabet, barwne kółka, motywy, gry podwórkowe: twister, szachy, chińczyk. Dodatkowo, place zabaw mogą zostać wyposażone w TRÓJWYMIAROWE ELEMENTY SENSORYCZNE  takie jak gumowe barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki, pobudzające bodźce sensoryczne i poprawiające utrzymanie równowagi. Ich porowata struktura rozwija bodźce dotykowe jednocześnie są doskonałą formą aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Właściwości płyt gumowych FLEXIZONE:

  • wysokie właściwości amortyzujące – każda partia badana jest we własnym laboratorium pod kątem amortyzacji i tłumienia – GWARANTOWANY WSPÓŁCZYNNIK HIC
  • wybarwione w całej strukturze (jednobarwne) – zapobiega przed efektem łódkowania i wywijania się narożników płyt
  • odporne na promieniowanie UV – dotyczy PŁYTY SBR oraz EPDM
  • Jednokierunkowy sposób łączenia płyt zwiększa ich stabilność
  • antypoślizgowe, mrozoodporne wodoprzepuszczalne
  • posiadają atest higieniczny PZH
  • spełniają najnowszą normę dot. placów zabaw  PN-EN 1177:2019. 
  • udoskonalone pod kątem starzeniowym
  • wyrób produkowany wg zatwierdzonych procedur pod rygorystyczną kontrolą jakości TÜV

Patent Pending

Amortyzująca struktura płyt gumowych SBR oraz EPDM inicjująca dodatkowe siły sprężystości. Gwarantowany wysoki współczynnik upadku HIC w zakresie 1,3 ÷ 3,0 m.

Jednolite

Struktura płyt SBR wybarwiona jest w całym przekroju, zapobiegając przed efektem łódkowania i wywijania się narożników płyt.

Odporne na UV

Płyty SBR oraz EPDM są odporne na promieniowanie UV nawet w krajach o wysokim natężeniu UV.

Jednokierunkowy montaż

Zoptymalizowany sposób łączenia płyt zwiększa ich stabilność, jednocześnie przyspiesza sposób montażu.

Adaptacyjność

Możliwość wkomponowania w płyty gumowe motywów sensorycznych oraz nakładania grafik (logo, napisy).

Komfort

Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe. Przyjemne dla dzieci w strefach zabaw.

Film prezentacja płyt gumowych na targach Budma

Place zabaw FLEXIZONE
PŁYTY GUMOWE KATALOG

Typy i kolorystyka

Płyty SBR – 4 kolory

Płyty EPDM – 24 kolory

Dobór grubości płyt do współczynniku upadku HIC

płyty EPDM współczynnik upadku

Parametry techniczne

Wytyczne dotyczące przygotowania podłoża

Warianty i elementy uzupełniające

Planując wyposażyć plac zabaw w gumową nawierzchnię bezpieczną  FLEXIzone rozważ zastosowanie elementów uzupełniających:

Płyty połówkowe i ćwiartkowe

Płyty skośne (duże, małe, wewnętrzne)

Płyty narożne (duże, małe)

Produkujemy bezpieczne nawierzchnie najwyższej klasy– plac zabaw nigdy nie był
tak bezpieczny